Kurzy-njfj.cz

  

Jazyková výuka DE, FR

Kurzy němčiny francouzštiny

mail m.petru@tiscali.cz   tel+420 606 519 750

Proč se učit německy?
Proč se učit francouzsky?

Kurzy němčiny, francouzštiny

unionJazyková výuka je realizována buď jako individuální nebo skupinová. Obsahově se kurzy mohou zaměřovat na obecný nebo profesní jazyk. Vyučují se všechny úrovně.

Obecný jazyk:

  • kurzy obsahující všechny aspekty (gramatika, mluvený projev, psaný projev, poslech, reálie)
  • kurzy kde se zaměříme na některý z aspektů
  • přípravné kurzy ke složení jazykových certifikátů nebo zkoušek

Profesní jazyk:

  • kurzy, kde získáte speciální slovní zásobu, speciální gramatické znalosti, speciální mluvní schopnosti a schopnosti porozumění pro uplatnění v profesních cizojazyčných situacích

němčina a francouzština

Co získáte navíc a co je specifikem mých vzdělávacích služeb :

  • Součástí služby je i úvodní konzultace zahrnující diagnostiku vzdělávacích potřeb a výběr výukových materiálů.
  • Lze provést i rozvrhování výuky.
  • V rámci kurzů provádím i testování jazykových kompetencí.

Kurzy a další služby probíhají v Praze a okolí.

Novinky

1.8.2017; Spuštěn nový web. Vítejte.

O mě

Mgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Více

Blog

30/01/2020, 03:55
1. učíme se z učebnice látku a témata, která nepotřebujeme 2. ten, kdo s námi "pracuje", nám látku neumí zafixovat, takže to sice děláme, proplujeme...
06/08/2018, 15:11
Konverzace je stále oblíbenou aktivitou při výuce cizích jazyků. Je to pochopitelné. Dříve se hledala odpověď na biflování slovíček. Jenže : konverzace...
08/05/2018, 09:35
Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je...
19/01/2018, 11:15
Čeká Vás společenská událost ve společnosti rodilých Francouzů? Stolování a jídlo berou Francouzi velmi vážně, a chceme-li s nimi v této zálibě držet...