Kurzy-njfj.cz

  

Jazyková výuka DE, FR

Kurzy němčiny francouzštiny

mail m.petru@tiscali.cz   tel+420 606 519 750

Blog

Němčina a francouzština – záliba nebo politická nutnost?

Brexit je nezvratným faktem, a v jeho konečném důsledku můžeme dozajista očekávat dopad na jazykovou politiku Evropské unie. Některá světová média uvádějí, že po brexitu vzroste význam němčiny a francouzštiny v Evropské Unii. „Angličtina pomalu, ale jistě ztrácí v Evropě na významu“, pronesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker už v květnu 2017 na konferenci o stavu Evropské unie.


Co to však znamená pro nás, zájemce o jazyky, a to na různých úrovních jazykové vybavenosti? Ať je naší motivací porozumět hlouběji projevu Jeana – Clauda Junckera, který kulantně přešel z angličtiny do francouzštiny, nebo pocítit ono privilegium probrat současnou situaci v Evropě v intimním hovoru se zaangažovanými Francouzi tam, kam už angličtina nedosáhne, octli jsme se tváří v tvář nezvratitelnému faktu : jen angličtina nestačí.


A nejsme v tom sami : podle průzkumu Evropské unie 72 % Evropanů souhlasí s cílem EU, aby se každý naučil alespoň dva cizí jazyky. Zatím co němčina je rozšířená ve východní Evropě, francouzština se učí zejména v Evropě západní. A co kdybychom to byli ambiciózně právě my, kdo Evropu z hlediska jazykových znalostí „spojí“ ? Umět další jazyk nebo dokonce jazyky znamená mj. zaujmout na pracovním trhu. Není to dobrá strategie naší řekněme tentokrát osobní politiky v cestě za dobrou a zajímavou prací? Německo má podle dostupných informací například místa pro více Čechů, ale bez dobré němčiny to nejde.


Ani svět šoubyznysu nezůstává pozadu. Xindl X chce natočit desku v němčině, České srdce složilo píseň ve francouzštině s názvem C´est la vie. To svědčí o faktu, že němčina a francouzština, stejně tak jako jejich širší jazyková realita mohou být v současnosti minimálně inspirativními fenomény. A co víc: „Můj syn se učí německy. Němčina pro něho bude prý vždy zajímavější než jiné jazyky – pro svoji specifickou zvučnost“, říká nám, účastníkům jak jinak než česko-německo-francouzského kolokvia náš průvodce, profesor francouzštiny ve Francii. Krásný příklad toho, jak lze jazyk povýšit do sfér takřka uměleckých.


Současná společnost, na své cestě k zjednodušování a globalizaci, pokládá na druhé straně řadu otázek k zamyšlení. Jak uspěji v takové konkurenci? Jak a čím mohu zaujmout? S jakým přínosem pro sebe mohu počítat ? A právě jazyková diferenciace může na tyto otázky uspokojivě odpovědět.
 

Novinky

1.8.2017; Spuštěn nový web. Vítejte.

O mě

Mgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Více

Blog

30/01/2020, 03:55
1. učíme se z učebnice látku a témata, která nepotřebujeme 2. ten, kdo s námi "pracuje", nám látku neumí zafixovat, takže to sice děláme, proplujeme...
06/08/2018, 15:11
Konverzace je stále oblíbenou aktivitou při výuce cizích jazyků. Je to pochopitelné. Dříve se hledala odpověď na biflování slovíček. Jenže : konverzace...
08/05/2018, 09:35
Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je...
19/01/2018, 11:15
Čeká Vás společenská událost ve společnosti rodilých Francouzů? Stolování a jídlo berou Francouzi velmi vážně, a chceme-li s nimi v této zálibě držet...