Kurzy-njfj.cz

  

Jazyková výuka DE, FR

Kurzy němčiny francouzštiny

mail m.petru@tiscali.cz   tel+420 606 519 750

Blog

Nenechám kolem Vás slovíčka jen tak projít

Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je dopřát, což už samo o sobě je dobrým východiskem pro naše učení. Ale právě – pouze východiskem. Jak to udělat, abychom se i s dobrými materiály jazyk opravdu naučili? K tomu potřebujeme správné techniky, které podpoří naší paměť, protože získání jazyka je vesměs chemický proces v našem mozku, tedy nic jednoduchého.

Opravdu kvalitní učebnice němčiny nabízí následující text :

„Ich will Sängerin werden. Klar, ich kann das alles auch ohne Schule und und ohne Lehrer machen.

Aber mit einer Berufsausbildung habe ich einfach bessere Chancen, denke ich. Hier, sehen Sie mal : das ist meine Starbrille.

Ich weiss, sie bringt mir heute Glück.“

Sám o sobě dává smysl. Nicméně zůstane bez většího efektu na naše znalosti, pokud pouze zodpovíme otázky k porozumění. My tedy na něm proto zapracujeme.

 1. Poslechneme si následující text. Při poslechu budeme tiše číst. Děláme to proto, že nejlepší efekt má vícekanálové učení, tady to znamená cestou sluchu a zraku. Neznámé výrazy si za pomoci učitele přeložíme do češtiny. To bude totiž nejrychlejší.Cherry (18)
 2.  

„Ich will Sängerin werden. Klar, ich kann das alles

auch ohne Schule und und ohne Lehrer machen.

aber mit einer Berufsausbildung habe ich einfach bessere

Chancen, denke ich. Hier, sehen Sie mal : das ist meine Starbrille.

Ich weiss, sie bringt mir heute Glück.“

 1. Označíme si gramatické prostředky v textu nahoře. Účinným deduktivním (z praktického příkladu jsme vyvodili obecné „pravidlo“) postupem třídíme, schematizujeme, zaheslováváme. To opět pomáhá naší paměti. Gramatické heslo si zapíšeme vedle jevu. A že jsme jich i v tak krátkém textu pár našli :
 2.  
 • Chceme něco (uskutečnit, dokázat)
 • Vyjadřujeme prostředníka (s, bez)
 • Pobízíme někoho
 • Vyjadřujeme přesvědčení 
 •  

3 A.

Cherry (18)

„Ich             Sängerin werden. Klar, ich         das alles

auch ohne Schule und         Lehrer machen.

aber mit einer Berufsausbildung             ich einfach bessere

Chancen, denke ich. Hier,             Sie mal : das ist meine Starbrille.

Ich           , sie bringt mir heute Glück.“

3.B

Cherry (18)

„Ich will Sängerin                 . Klar, ich kann das            

auch ohne             und ohne Lehrer machen.

aber mit einer                                   habe ich einfach bessere

                     , denke ich. Hier, sehen           mal : das ist               Starrbrille.

Ich weiss, sie bringt mir heute                   .“

 1. 4. Přečtěme celý text hlasitě. Pokud si zatím nejsme jisti, můžeme pořádat našeho učitele, aby nám věty předčítal. Tím, že budeme věty imitovat, a čím přehnaněji tím lépe, se zvětší efekt našeho učení.
 1. 5. a / nebo : Poslechněte si začátek věty a větu potom sami dokončete :

Ich will Sängerin . . . . . . . .

Ich kann das alles auch ohne Schule und ohne Lehrer . . . . . .

Aber mit einer Berufsausbildung habe ich einfach . . . . . .

Ich weiss, meine Brille bringt mir heute . . . . . . .

 1. 6. nadiktujte slovíčka, která jste se dnes naučil/a na diktafon.
 1. 7. a Vy? Mluvte prosím o svých plánech                   Ich will . . . . .mit/ohne/bessere Chancen

                                           o svých přesvědčeních       Ich weiss, ich/er/sie . . . . . .

např. v učení se jazykům

Nelze jinak, než že teď už to určitě umíte. A propos, věděli jste, že klasické „slovníčky“, tedy sešity, kam si zapisujete slovní zásobu v cizím a českém jazyce, nejsou příliš účinné? Našemu mozku totiž nevyhovuje činnost, při které pouze nahodile zakrýváme a odkrýváme jednotlivé výrazy. Oč lepší je sešit s kroužkovou vazbou, kartotéka slovíček nebo počítač. Vyzkoušíte?

Novinky

1.8.2017; Spuštěn nový web. Vítejte.

O mě

Mgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Více

Blog

30/01/2020, 03:55
1. učíme se z učebnice látku a témata, která nepotřebujeme 2. ten, kdo s námi "pracuje", nám látku neumí zafixovat, takže to sice děláme, proplujeme...
06/08/2018, 15:11
Konverzace je stále oblíbenou aktivitou při výuce cizích jazyků. Je to pochopitelné. Dříve se hledala odpověď na biflování slovíček. Jenže : konverzace...
08/05/2018, 09:35
Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je...
19/01/2018, 11:15
Čeká Vás společenská událost ve společnosti rodilých Francouzů? Stolování a jídlo berou Francouzi velmi vážně, a chceme-li s nimi v této zálibě držet...