Kurzy-njfj.cz

  

Jazyková výuka DE, FR

Kurzy němčiny francouzštiny

mail m.petru@tiscali.cz   tel+420 606 519 750

Některá témata se pro oblast vzdělávání stala již klíčovými. Jsou předmětem mnoha diskuzí, srovnávání českého a německého školství, nebo je nalezneme v životopise. Podívejme se na některá z nich.

Horkým tématem na trhu práce se stává učňovské školství. Zatímco čeština užívá pro mnoho pojmů této oblasti trochu archaicky působící výraz „učeň“ (evokuje možná „čarodějův učeň“ nebo „učedník mučedník“), v němčině vsadíte na správnou kartu se slovem „Beruf“.

Učňovské školství je „das Berufsschulwesen“, učiliště „die Berufsschule“, obor s výučním listem je pak „der Lehrberuf“. Bez zajímavosti nezůstávají ani tolik skloňované „technické obory“, neboli „technische Berufe“.

Srov. např. „hlásí se na obor s výučním listem“ – „er bewirbt sich um einen Lehrberuf“

„Učňovské školství jsou studijní obory spojené se službami“ – „Im Berufsschulwesen handelt es sich um Lehrgänge mit Dienstleistungen verbunden“

„Technické obory jsou dobře placené“ – „Technische Berufe sind gut bezahlt“.

K tomu se nabízí otázka finanční. Vězte tedy, že „nižší platy“ jsou „geringere Löhne“, nepoužijeme tedy slovo „niedrig“ pro „nižší“, stejně jako například v případě „nižší riziko“ – „geringeres Risiko“. K výrazu „Beruf“ ještě poznamenejme, že „učeň“ jako takový nebo „studující učební obor“ je v tomto případě „der Auszubildende“ nebo „der Azubi“, tedy žádná složenina s „Beruf“, jak bychom možná čekali.

Pracujete jako lektor/ka nebo učitel/ka? Pak si můžeme společně pohrát se slovesem „arbeiten“. Vyrábíte-li pro své žáky materiály, nebo doplňkové materiály, pak se jedná o spojení „(Zusatz)materialien erarbeiten“. Zpracovávat klíčové kompetence (např. v rámci evropského referenčního rámce pro jazyky) se řekne „die Schlüsselkompetenzen einarbeiten“.

Na závěr něco z naší učitelské reality : učitelé se vzdělávají v rámci pregraduálního vzdělávání (die universitäre Ausbildung) a dalšího vzdělávání učitelů (die Fortbildung). Problémem však stále zůstává malá prestiž učitelského povolání (geringes Ansehen), jeho vysoká náročnost (hoher Anspruch) a v neposlední řadě zařazení do platové tabulky (die Einstufung in die Tariftabelle). Vylepšit podmínky se potom řekne „bessere Bedingungen schaffen“, zajistit kvalitu jazykové výuky „eine bessere Qualität des Fremdsprachenunterrichts garantieren“.

Tak vzhůru do diskuze s německými kolegy . . . .

Novinky

1.8.2017; Spuštěn nový web. Vítejte.

O mě

Mgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Více

Blog

30/01/2020, 03:55
1. učíme se z učebnice látku a témata, která nepotřebujeme 2. ten, kdo s námi "pracuje", nám látku neumí zafixovat, takže to sice děláme, proplujeme...
06/08/2018, 15:11
Konverzace je stále oblíbenou aktivitou při výuce cizích jazyků. Je to pochopitelné. Dříve se hledala odpověď na biflování slovíček. Jenže : konverzace...
08/05/2018, 09:35
Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je...
19/01/2018, 11:15
Čeká Vás společenská událost ve společnosti rodilých Francouzů? Stolování a jídlo berou Francouzi velmi vážně, a chceme-li s nimi v této zálibě držet...