Kurzy-njfj.cz

  

Jazyková výuka DE, FR

Kurzy němčiny francouzštiny

mail m.petru@tiscali.cz   tel+420 606 519 750

„Jak mám vědět, co ráda jím, když ani nevím, co jsem“, povzdechne si trochu vyčítavě Laura ve filmovém Románu pro ženy, když se s nápisem „turtle “ na čele trochu koketně snaží vyhovět učebním záměrům svého zahraničního učitele.


Pro lingvistu a lektora zhusta dobrá otázka. A nabízí se další : jak by se takové slovo „želva“ vyjímalo v učebním procesu, kdy snaha učitele je zřejmá : dodat co nejvíce cizího jazyka. To je záměr pochopitelný a možná i záslužný. Zejména u začátečníků může ale trochu „drhnout“.


Začátečník nebo student s menšími zkušenostmi s jazykem nemá často ještě vyvinutý arzenál metod, jak tuto situaci s neznámým slovem zpracovat. Pro takového studenta je často problémem delší jazykový úsek, jazyk si teprve ohmatává, sžívá se s ním, a přemíra jazykových informací ho může iritovat. Výuka ale potřebuje svoji organizaci, náplň aktivit, a zejména u tolik proklamovaných komunikativních metod to není úplně jednoduchý proces.


Může student začátečník rozumět našim pokynům v cizím, byť vyučovaném jazyce? Není to příliš komplikované a nebylo by rychlejší, a právě komunikativní bariéry odstraňující, kdyby se to řeklo ve studentově mateřštině? Nepřiblížilo by nás to rychleji a lépe k výukovému cíli? Zkrátka, nebylo by pro naši Lauru jednodušší, kdyby jí její lektor slovo „turtle“ přeložil do češtiny?


Studentům na začátku jejich studijní kariéry nabízíme maximum jazykové a i nejazykové látky i proto, abychom je motivovali do dalšího studia a vytvořili dlouhodobý pozitivní vztah k danému jazyku. V následujícím materiálu uvádím příklad, jak studentům – pokročilejším začátečníkům s přihlédnutím k této úvaze zprostředkovat téma z německých reálií.
 
Německý protestantismus – státní svátky v Německu
 
Reformace: Lutherovy téze a co následovalo
Německé dějiny ve znamení polarizace náboženského vyznání 1517 – 1648
Před pěti sty léty, 31. října 1517, přibyl Martin Luther 95 tezí o prodávání odpustků na dveře kostela ve Wittenbergu. Symbolická scéna působí dodnes – i když se asi nikdy nekonala. Spolu s reformací začíná éra polarizace náboženského vyznání, na jejímž konci se vlivem třicetileté války scvrkne střední Evropa ze 16 – 17 milionů obyvatel na deset.
Rozpad křesťanského Západu na několik náboženských vyznání měl nejenom náboženské důsledky, ale i dopad na kulturu a politiku země a říše. Na své dlouhé cestě od středověkého spolku k modernímu institucializovanému, proorganizovanému státu se společenský útvar nazvaný “stát” vlivem svého vnitřního splynutí s naboženským vyznáním výrazně posunul vpřed.
 
Reformation: Luthers Thesen und die Folgen
Deutsche Geschiche im Zeichen der konfessionellen Polarisierung 1517- 1648
Vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, verwirklicht Martin Luther seinen sogenannten Thesenanschlag von 95 Thesen zur Ablasspraxis an der Wittenberger Schlosskirche. Die symbolträchtige Szene wirkt bis heute fort – auch wenn sie so wohl nie stattgefunden hat. Mit der Reformation beginnt ein Zeitalter der konfessionellen Polarisierung, an dessen Ende Mitteleuropa durch den Dreißigjährigen Krieg von 16-17 Millionen auf zehn Millionen Menschen geschrumpft sein wird.  

 Dass das christliche Abendland in mehrere Konfessionen zerfiel, hatte nicht nur religiöse Auswirkungen, es prägte auch die Kultur sowie die Landes- und Reichspolitik. Auf ihrem langen Weg vom mittelalterlichen Personenverband zum modernen institutionalisierten, durchbürokratisierten Flächenstaat erfuhr die Gemeinschaftsbildung "Staat" durch ihre innige Verschmelzung mit der Konfession einen Modernisierungsschub.  
 
1. Jak Němci označují skutečnost, kdy Martin Luther přibyl 95 tezí na dveře kostela?  Co je na tomto označení jiné oproti češtině? Srovnávejte český a německý text.
 
2. Jaké cizí slovo najdete pro výraz „náboženské vyznání“ ? Existuje i německý výraz ? Pracujte s potřebnými zdroji. Proč asi zde autor použil cizí slovo ?
 
3. Najděte  německé výrazy pro : Kultura Politika Stát
 
 
4. Jak byste německy přeložili „to co následovalo“ ? Jaký je doslovný překlad slova „následky“ ?

Novinky

1.8.2017; Spuštěn nový web. Vítejte.

O mě

Mgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Více

Blog

30/01/2020, 03:55
1. učíme se z učebnice látku a témata, která nepotřebujeme 2. ten, kdo s námi "pracuje", nám látku neumí zafixovat, takže to sice děláme, proplujeme...
06/08/2018, 15:11
Konverzace je stále oblíbenou aktivitou při výuce cizích jazyků. Je to pochopitelné. Dříve se hledala odpověď na biflování slovíček. Jenže : konverzace...
08/05/2018, 09:35
Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je...
19/01/2018, 11:15
Čeká Vás společenská událost ve společnosti rodilých Francouzů? Stolování a jídlo berou Francouzi velmi vážně, a chceme-li s nimi v této zálibě držet...