Kurzy-njfj.cz

  

Jazyková výuka DE, FR

Kurzy němčiny francouzštiny

mail m.petru@tiscali.cz   tel+420 606 519 750

Výukových metod existuje celá řada a diskutovat o přínosnosti každé z nich by bylo na dlouho. Čistě teoreticky, otázka „jak“ by zřejmě neměla přehlušovat otázku „co“, tedy kvalitativně jaký jazyk předáváme našim studentům, po stránce fonetické, gramatické, po stránce slovní zásoby . . . U učitele který má silný akcent je z mého pohledu druhořadé, zda vyučuje komunikativní metodou . . . je to pouze moje osobní úvaha, nicméně směřuje k tezi, že metodická problematika se možná často přeceňuje, a že proč nevyužít výhody každé z metod, pokud to naše výuka potřebuje.

Například překlad tedy nemusí být zakázané slovo, je–li citlivě a správně zakomponován do výuky. A koneckonců, proč se nezeptat přímo našich studentů, jakým způsobem by se jazyk rádi učili a co v této věci od nás potřebují? Samozřejmě, student není specialista na jazykovou výuku a naše doporučení potřebuje, ale pokud mu dáme prostor vyjádřit se k věci a budeme jeho potřeby respektovat, znamená to přínos pro naši jazykovou výuku v otázce klientského přístupu a individualizace potřeb.

Při pokusu aplikovat na své studenty metodu kreativního učení se mi několikrát stalo, že studenti namítli, že nejsou kreativní a že by se raději učili „klasicky“. Ať už to znamená cokoli, značně mne to vyvedlo z míry a donutilo k nemalé improvizaci při realizaci hodiny. Možná jsem si podobné překvapení mohla bývala ušetřit, kdybych si od studentů zjistila, zda chtějí být v hodinách kreativní, či zda chtějí spíše komunikovat, zda je zajímá širší vhled do jazyka nebo potřebují spíše drilovat.

Stejně tak je zajímavé, jakým způsobem nahlížejí studenti na používání češtiny nebo jiného pro ně mateřského jazyka při výuce. Jedná se například o vysvětlivky, „zkratky“ v češtině při vysvětlování nejazykových jevů, někdy překlad. Chtějí aby se čeština vůbec nepoužívala, nebo v popsaných situacích může zaznít? I to lze krátkým dotazníkem zjistit přímo od studentů.

Vděčným tématem bývají i jednotlivé jazykové kompetence. Pro zjištění stavu schopností, se kterými student do kurzu přichází , se studenta můžeme dotázat, zda-li potřebuje v hodinách hlavně mluvit, číst psát nebo poslouchat, s tím, že jako lektor jsme si vědomi toho, že je třeba rozvíjet studentovy kompetence ve všech jmenovaných oblastech. Prostě jde jen o přizpůsobení a individualizaci, možná již zmiňovaný klientský přístup, který není našim službách určitě na škodu. Oprávněnost takových požadavků může lektor přehodnotit a učinit příslušná doporučení vždy.

V rámci zlepšování našich služeb můžeme od studenta zjistit, jaké jsou jeho časové dispozice pro učení, ačkoli to samozřejmě již není otázka metodická, jak je na tom s pamětí a soustředěním (respektive jak sám toto u sebe hodnotí). První souvisí s problematikou domácího úkolu, na který se studenti dívají někdy nedůvěřivě (nestihli jsme to v mé zaplacené hodině ? přehazuje na mne zodpovědnost za probíranou látku? Od toho mám hodiny, abych se tomu věnoval), další je potom problémem obecně andragogickým, může mít ovšem zase individuální specifika s vyústěním do hodin jazyka, ale to by vydalo na samostatný článek.

Možností pro otázky do dotazníku je samozřejmě víc a vždy budou také trochu vycházet z toho, jak svou hodinu utváří konkrétní lektor. Stojí ale minimálně za zamyšlení, jak do způsobu výuky zapojit přímo ty, kterých se bezprostředně týká – naše studenty.

Novinky

1.8.2017; Spuštěn nový web. Vítejte.

O mě

Mgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Více

Blog

30/01/2020, 03:55
1. učíme se z učebnice látku a témata, která nepotřebujeme 2. ten, kdo s námi "pracuje", nám látku neumí zafixovat, takže to sice děláme, proplujeme...
06/08/2018, 15:11
Konverzace je stále oblíbenou aktivitou při výuce cizích jazyků. Je to pochopitelné. Dříve se hledala odpověď na biflování slovíček. Jenže : konverzace...
08/05/2018, 09:35
Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je...
19/01/2018, 11:15
Čeká Vás společenská událost ve společnosti rodilých Francouzů? Stolování a jídlo berou Francouzi velmi vážně, a chceme-li s nimi v této zálibě držet...