Kurzy-njfj.cz

  

Jazyková výuka DE, FR

Kurzy němčiny francouzštiny

mail m.petru@tiscali.cz   tel+420 606 519 750

Proč se učit německy?

Němčina je úředním jazykem v těchto zemích:

deutsch

  • Německo (80 mil. mluv.)
  • Rakousko (7,9 mil. mluv.)
  • Lichtenštejnsko (31 tis. mluv.)
  • Švýcarsko (4,3 mil. mluv.)
  • Lucembursko (270 tis. mluv.)
  • Belgie (110 tis. mluv.)
  • Itálie (260 tis.)

Je nejvíce používaným mateřským jazykem v Evropské Unii, mluví jí 18 % obyvatel EU.

Hospodářské vztahy mezi Českem a Německem jsou tradičně velmi intenzivní. Německo je největším přímým zahraničním investorem v ČR - od roku 1993 (do roku 2013) se na celkových investicích podle údajů Česko-německé hospodářské komory podílí zhruba 22 % (18,4 miliardy eur).

něměcko

Geografická a ekonomická fakta jsou jasná. Psát o společné historii nebo politických projektech by vydalo na vědeckou práci, ačkoli politicky motivovaná témata v mých blozích také najdete. A navíc, je to opravdová motivace ? Možná ano, člověk je dozajista rád součástí něčeho většího a nadčasového, pro mnohé z nás ale opravdovou hodnotu mají zejména osobní úspěchy, zážitky a poznání.


Jako studentka jsem odjela ve čtvrtém ročníku vysoké školy na studijní stáž do německého Freiburgu. V té době ještě stáží bylo k dispozici poskrovnu, o to víc mne potěšilo, že jsem ke studiu byla vybrána na základě vyhraného konkurzu. Hle, úspěch, o který se zcela jistě zasloužila moje němčina. Na stáž přijelo současně se mnou několik dalších studentů z Evropy i celého světa, s některými z nichž mne dodnes pojí krásné přátelství. Strávili jsme společně mnoho příjemných a nezapomenutelných momentů, a opravdu, naším komunikačním jazykem je němčina, jazyk který v tomto případě spojuje a umí možná i díky své nemasovosti vytvářet komorní prostředí, v němž se daří kvalitním mezilidským vztahům.  


Dalším příjemným překvapením bylo město a jeho životní styl. Nebyla to pochopitelně moje první návštěva Německa, jehož města a městečka jsou typická svou úpravností, nicméně zdejší park u jezera, japonská zahrada, vyhlídkový vrch uprostřed města a všeobecná tradice jízdního kola jako dopravního prostředku mne utvrdily v domněnce – Němci to umí. Podobný životní styl mají i jiná města, pro příklad si vezměme nám blízký Mnichov, kde lze krásně piknikovat v místních parcích hned v centru města. Jaký rozdíl ku Praze, která rázem ztrácí punc města měst, na piknik tu raději totiž zapomeňte, pokud do toho nechcete šlápnout . . .a nemám teď, jaká škoda, na mysli pedály.


Trochu jiný je svět obchodní. Obchodujete-li s Němci, přátelské vztahy se budují spíše pomalu a jde to možná trochu ztuha, ale ačkoli dnešní mladí Němci již nejsou tak pracovití a přesní (no není to sympatické, řekněte ), dočkáte se korektnosti. Navíc Němci nejsou Američané, nepřevládá u nich neotřesitelná dynamičnost, a vždy si najdou prostor pro volný čas, prázdniny a svátky. Podle statistik jsou dokonce se svými osmi týdny dovolené na druhé místě za Francouzi a Finy.


Německo patří také mezi kulturně nejbohatší země světa. Na území Německa se nachází na 6300 muzeí, přes 800 divadel, téměř 9000 knihoven a 130 profesionálních orchestrů. Spousta galerií a výstav. V tomto srovnání nemá Německo konkurenci. V klasické hudbě Německo s přehledem dominuje všem ostatním zemím. (Významní skladatelé z Německa jsou Bach, Händel, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner a R. Strauss). Možná tip pro nás na volný čas na závěr, pokud se v nejbližší době nebudeme inspirovat třeba délkou dovolené? A co třeba zdokonalit se v němčině, vždyť přiblížit se Německu a Němcům má své výhody . . .

Novinky

1.8.2017; Spuštěn nový web. Vítejte.

O mě

Mgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Více

Blog

30/01/2020, 03:55
1. učíme se z učebnice látku a témata, která nepotřebujeme 2. ten, kdo s námi "pracuje", nám látku neumí zafixovat, takže to sice děláme, proplujeme...
06/08/2018, 15:11
Konverzace je stále oblíbenou aktivitou při výuce cizích jazyků. Je to pochopitelné. Dříve se hledala odpověď na biflování slovíček. Jenže : konverzace...
08/05/2018, 09:35
Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je...
19/01/2018, 11:15
Čeká Vás společenská událost ve společnosti rodilých Francouzů? Stolování a jídlo berou Francouzi velmi vážně, a chceme-li s nimi v této zálibě držet...