Kurzy-njfj.cz

  

Jazyková výuka DE, FR

Kurzy němčiny francouzštiny

mail m.petru@tiscali.cz   tel+420 606 519 750

Mgr. Michaela KunešováMgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Výukou němčiny a francouzštiny se zabývá prakticky od roku 1997. Od roku 2000 se specializuje na jazykové kurzy firemního vzdělávání, spolupracovala kromě jazykové výuky i na kurzech vzdělávání učitelů nebo na přípravě výukových materiálů.

Stále ve větší míře je svým okolím považována za expertku na němčinu. Michaela k tomu říká:„ Zná-li lektor perfektně jazyk, je to skvělé. Já ale doufám, že se mi daří volit takové postupy, aby se jazyk naučil také student. Je to otázkou správné techniky, a tu v mých kurzech najdete, ať se jedná o práci s pamětí, nebo o motivaci výběrem dobrých materiálů, ale i o mnoho jiných aspektů, které dobrá výuka přináší.“

Novinky

1.8.2017; Spuštěn nový web. Vítejte.

O mě

Mgr. Michaela Kunešová studovala na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě obor francouzský jazyk – německý jazyk. V roce 2000 odjela na zahraniční studijní pobyt do Freiburgu im Breisgau, SRN, kde si prohlubovala jazykové a profesní kompetence.

Více

Blog

30/01/2020, 03:55
1. učíme se z učebnice látku a témata, která nepotřebujeme 2. ten, kdo s námi "pracuje", nám látku neumí zafixovat, takže to sice děláme, proplujeme...
06/08/2018, 15:11
Konverzace je stále oblíbenou aktivitou při výuce cizích jazyků. Je to pochopitelné. Dříve se hledala odpověď na biflování slovíček. Jenže : konverzace...
08/05/2018, 09:35
Učební materiály mohou být lepší, horší nebo špatné. O těch špatných nebo horších řeč nebude, protože my zkrátka potřebujeme ty nejlepší. A můžeme si je...
19/01/2018, 11:15
Čeká Vás společenská událost ve společnosti rodilých Francouzů? Stolování a jídlo berou Francouzi velmi vážně, a chceme-li s nimi v této zálibě držet...